NetworkHerbs แหล่งเรียนรู้ข้อมูลสมุนไพรไทย
 
 
สร้างบัญชีผู้ใช้ เข้าสู่ระบบ   
 
 
 
ชื่อสมุนไพร : หญ้าคา   [แก้ไข]


ชื่อวิทยาศาตร์

Imperata cylindrice (L.) Raeusch.1

   

ชื่ออังกฤษ

-

   

ชื่อท้องถิ่น

เก้อฮี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ลาลาง (มลายู); ลาแล (มลายู-ยะลา)1

   

ลักษณะของพืช

เป็นพืชจำพวกหญ้า มีลำต้นใต้ดินเป็นเส้นกลมสีขาวทอดยาว มีข้อเห็นได้ชัดเจน ผิวเรียบ หรือมีขนบ้างเล็กน้อย 
แตกกิ่งก้านสาขางอกเป็นกอใหม่ได้มากมายหลายกอ ใบเป็นเส้นแบนยาวตรง แตกจากลำต้นใต้ดินใบยาว 20-50 ซม. 
กว้าง 5-9 มม. ใบอ่อนงอกใหม่ที่ยอด มีปลอกแหลมแข็งหุ้มยาวประมาณ 1 มม. งอกแทงขึ้นมาจากดิน ดอกออกเป็นช่อทรงกระบอกยาว 5-20 ซม. 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-3 ซม. ดอกย่อยอยู่ติดกันแน่น ช่อดอกแก่เป็นช่อมีขนฟูสีขาว เมล็ดแก่จะหลุดปลิวไปตามลมแพร่พันธุ์ไปได้ไกล ๆ 
หญ้าคาที่ขึ้นในทุ่งหญ้าจะออกดอกในฤดูร้อน หญ้าคาที่ขึ้นในที่ชื้นแฉะจะออกดอกปลายฤดูร้อน หรือในฤดูหนาว 
หญ้าคานอกจากแพร่พันธุ์โดยเมล็ดแล้วยังแพร่พันธุ์ด้วยลำต้นใต้ดิน โดยงอกลามไปเจริญเป็นต้นใหม่ได้ หญ้าคาเป็นพืชชอบแดดและทนทานมาก 
เผาก็ไม่ตายดูเหมือนว่าไฟจะไปช่วยกระตุ้นให้มันงอกเร็วขึ้น และออกดอกแพร่พันธุ์มากขึ้นอีก เป็นวัชพืชที่ขึ้นลุกลามตามไร่ซึ่งปราบได้ยากชนิดหนึ่ง 
พบขึ้นเป็นทุ่งทั่วไปตามที่ร้างต่าง ๆ ตามหุบเขาและริมทางทั่วไป2 

   

ส่วนที่ใช้ทำยา

ช่อดอก ขน(ดอกแก่) ราก ใบ2 ราก ทั้งสดหรือแห้ง3

   

สรรพคุณและวิธีใช้

1. ช่อดอก ห้ามเลือด แก้ปวด อาเจียนเป็นเลือด กระอักเลือด บาดแผลจากของมีคม
- ใช้ดอกแห้ง 10-15 กรัม ต้มน้ำกิน ใช้ภายนอก ตำพอก หรืออุดรูจมูก

2. ขน (ดอกแก่) ห้ามเลือด แก้เลือดกำเดาออก ปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด ใช้สด แก้แผลบวมอักเสบ และฝีมีหนอง
- ใช้ขน (ดอกแก่) แห้ง 10-15 กรัม ต้มน้ำกิน ใช้ภายนอก ตำพอก หรืออุดรูจมูก

3. ราก ขับปัสสาวะ แก้ไข้ ไอ กระหายน้ำ อาเจียนเป็นเลือด เลือดกำเดาออก ความดันเลือดสูง ปัสสาวะเป็นเลือด หนองใน ปัสสาวะขัด บวมน้ำ ดีซ่าน ประจำเดือนมามากผิดปกติ
- ใช้รากแห้ง 10-15 กรัม (สด 30-60 กรัม) ต้มน้ำกิน หรือบดเป็นผงกิน ใช้สดตำคั้นเอาน้ำกิน

4. ใบ ใช้ภายนอก ต้มน้ำอาบ แก้ลมพิษ ผื่นคัน และปวดเมื่อยหลังคลอด
- ใช้ใบต้มหรือแช่น้ำอาบ2

5. ขับปัสสาวะ
- ใช้วันละ 1 กำมือ (สดประมาณ 40-50 กรัม แห้ง 10-15 กรัม) หั่นเป็นชิ้นๆ ต้มกับน้ำรับประทานวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารครั้งละ 1 ถ้วยชา (75 มิลลิลิตร)3

อ้างอิง : วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.พจนานุกรมสมุนไพรไทย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพ ฯ : รวมสาสน์ (1977), 2548.

 

   
 
:: ร่วมแสดงความคิดเห็นบทความนี้ ::