สร้างบัญชีผู้ใช้ เข้าสู่ระบบ   
 


   
 
ผู้จัดทำ
นางสาวบุญธิดา ชุนงาม
นักศึกษาปริญญาเอก สาขานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สุมาลี จันทร์ชลอ

 

  คณะผู้จัดทำ    
  Web Programmer และ Web Design Game Programmer Graphic Design
  นางสาวบุญธิดา ชุนงาม (bunthida@hotmail.com)
นางสาวจุไรวรรณ ธรรมวุฒิ (ann_o15@hotmail.com)
นายปิยะ พรมมาก (ppiya_p@hotmail.com)
นายธนกร เหล็กอิ่ม (loqloqloq@hotmail.com)
นายประวีณวัช กลั่นคำ (the_last_alchemist@windowslive.com)
นายพนา พรรัมย์ (zivahohm@live.com)
   
 
ขอขอบคุณข้อมูลด้านสมุนไพรและสุขภาพจากเว็บไซต์สมุนไพรและเว็บไซต์สุขภาพทุกๆเว็บไซต์
 
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยปริญญาเอก สาขานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี